PORTFOLIO

Naše Imanje 1

Serijal ,,Naše Imanje” je kolekcija 12 emisija humanitarno edukativnog karaktera, koje za cilj imaju da pomognu malim poljoprivrednim gazdinstvima u Srbiji. Svaka epizoda prati život i rad šestrazličitihporodica koje u svom vlasništvu imaju do 10 hektara obradive zemlje, ali nemaju uslova i mogućnosti da iskoriste taj potencijal u potpunosti i poseju intenzivnu kulturu od koje su i veći prihodi. Od pripreme zemlje preko setve do ubiranja – stručnjaci, profesori, i voditelj edukuju i domaćine i gledaoce tako da ih osposobe za dalji samostalan rad.

ni

PROFESIJA

Profesija je serijal koji se sastoji od 12 emisija koje za cilj imaju da gledaocima približe tajne aktuelnih profesija koje su interesantne, privlačne iz razloga što donose novac, popularnost ili ugled u društvu. U svakoj emisiji sagovornici nam otkrivaju put koji su prešli od momenta kada su se odlučili za određenu profesiju pa sve do dana kada su uplivali u ,,mirne vode“ i stabilne prihode. Saznajemo šta je sve potrebno da bi neko u današnje vreme bio uspešan glumac, advokat, pilot, hirurg, šef kuhinje, direktor kompanije, muzička zvezda, političar, profesionalni sportista, itd.

Prfesija snimanje 4
 

AGROPANONKA

Poljoprivredni sajam 2018.
 

Štand Agropanonke na međunarodnom poljoprivrednom sajmu 2018 – Belarus program

Štand Agropanonke na međunarodnom poljoprivrednom sajmu 2018 – Mahindra program

Štand Agropanonke na međunarodnom poljoprivrednom sajmu 2018 – Program priključnih mašina

 

PRIDRUŽITE SE DUGOJ LISTI NAŠIH ZADOVOLJNIH KLIJENATA

PRIDRUŽITE SE DUGOJ LISTI NAŠIH ZADOVOLJNIH KLIJENATA